Sunday, March 27, 2016

GAMBAR PROFIL SERING BERGANTI   Orang yang sering menukar imej profil di akaun laman sosial jenis yang berasa dirinya tidak selamat atau "gila" mendapat perhatian.

   Bahkan digambarkan juga sebagai orang yang tiada keyakinan diri dan jenis kurang teliti dalammembuat keputusan.

   Golongan ini juga mudah berasa curiga dan sukar percaya terhadap orang lain.Ini kajian psikologi Amool Ranjan,dipetik dari Times of India.

   Menurutnya lagi,ada individu jenis begini punya keperibadian dan karektar yang kerap selalu tidak berpuas hati dengan keputusan yang diambilnya sendiri.ciri ini menunjukkan orang ini mengalami krisis identiti selain kehendak hatinnya ingin tahunpandangan orang lain terhadap dirinya.